Välkommen till Äpplerum by mitt på Öland!

applerum2.jpg

Äpplerum radby ligger på samma plats som den gjort sedan medeltiden. Byns inäga, eller gärde med åkrar och slåtterängar, omger byn i öster, söder och väster. Den sydöstra delen av gärdet är numera naturreservat och ses som en del av Mittlandsskogen på Öland. Byns utmarker sträcker sig från Räpplinge kyrka och västerut ända ner till Kalmarsund. Dessa sidor är under uppbyggnad och mer material kommer så småningom!